Γαλλικά

• DELF, DALF, SORBONNE – INST. FRANCAIS
• Certificat V.B.L.T. – Πανεπιστημίου Γενεύης
• ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Ορίζοντες Μαρκοπουλου

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ